לוח שנה - שערי מטבע $ - מזג אויר - תרגומון - מפות גוגל
מגוון חבילות פרסום וקידום לעסק שלך - במחירים מפתיעים!!!!!
[לידיעה המלאה]
מעל 10,000 בעלי עסקים כבר הצטרפו לאתר!!
[לידיעה המלאה]
אתר תואם למובייל הוא מצרך חשוב והכרחי לכל בעל עסק כיום!!!
[לידיעה המלאה]
יש לנו עמוד פעיל מאוד בפייסבוק!!!
[לידיעה המלאה]
פרסום מאמרים בחינם
[לידיעה המלאה]
 
 
 
ביטוח
ביטוח רכוש
code-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; VERTICAL-ALIGN: top" dir=rtl>מהו ביטוח רכוש?

ביטוח רכוש הוא אחד מהביטוחים החשובים שעל כל אדם לעשות. נהוג חלק את ביטוח הרכוש לשני מצבים: נזקים ישירים ונזקים עקיפים, כאשר עבור כל סוג של כיסוי יש פוליסות שונות.

·        נזק ישיר- נזק פיזי ממשי לרכוש, כגון: הרס ציוד בבית או בעסק, סחורות שעלו באש, אובדן רכוש כתוצאה משוד וכדומה. כאשר קיימות שתי צורות של כיסוי ביטוחי במקרה של נזק ישיר:1.המבוטח וחברת הביטוח מגדירים סיכונים ספציפיים שעבורם יש כיסוי לנזק לרכוש. 2. "ביטוח כל הסיכונים" - ביטוח שמכסה מפני נזקים ישירים מכל סיכון או סיבה (האפשרות השנייה מומלצת ומועדפת).

·        נזק עקיף- נזק עקיף הנובע מהנזק הישיר (הפסד הכנסות או בעיות תפעול כתוצאה מנזק ישיר לרכוש, בעיקר בתחום של ביטוח רכוש עסקי).

התפקיד של חברת הביטוח להשיב את מצבו של המבוטח למצב בו היה לפני התרחשות הנזק. אם זאת יש מצבים בהם ישנו קושי בהחזר, למשל: במידה ודירה עולה באש, ולא נשאר כל זכר, אמנם המבוטח יקבל תשלום בגין הנזק הממשי למבנה, בעוד שבפועל עליו להקים את המבנה מחדש. לכן ישנם ביטוחים (כגון:ביטוח דירות, מבנים, ציוד) בהם המבוטח משלם פרמיה כאילו הרכוש חדש ובמקרה של נזק המבוטח מקבל תשלום כאילו הרכוש שניזוק חדש.

סוגים עיקריים של ביטוחי רכוש:

·  ביטוח דירה: ביטוח דירה הינו ביטוח רשות, אך נחשב כביטוח חשוב מאוד, כיוון שהנזקים בדירה עלולים לגבות מחיר רב לבעל הנכס. הביטוח בא להגן על רכוש המבוטח מפני נזקים, ומעניק כיסוי ביטוחי לדירה של המבוטח או לנכס נדל"ן של המבוטח. נהוג לחלק את ביטוח הרכוש לשתי קטגוריות עיקריות:

1.  ביטוח מבנה- ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי לנזקים שעלולים להיגרם למבנה כגון: צנרת, סורגים, דוודים, מרפסות וכדומה. כאשר ישנם ביטוחי מבנה המעניקים פיצוי גם על הוצאות עקיפות, כגון פינוי הריסות, בדיקת שמאי וכדומה.

2.  ביטוח תכולת המבנה- ביטוח המעניק כיסוי ביטוחי לרכוש הנמצא בתוך המבנה/הדירה. כגון: תכשיטים שנמצאים בדירה, מכשירי החשמל וכדומה. הביטוח מופעל במקרים של שוד, גניבה, פריצה, הצפה, רעידת אדמה ועוד. ושווי הערכת הרכוש המבוטח נקבע בדרך כלל באמצעות הערכה שמבצע סוקר.

·  ביטוח אש מורחב: ביטוח שנועד לעסקים מסחריים ותעשייתיים (למשל: חנויות ומפעלי תעשייה). הביטוח מכסה את המבנה בקשת רחבה של סיכונים, כגון: ציוד, מלאי, סיכוני אש, נזקי מים, נזקי פריצה, נזקי פרעות ושביתות ועוד. בנוסף הביטוח כולל הגנה ביטוחית לנזקי טבע ופריצות לעסק.

·     ביטוח אובדן רווחים: זהו ביטוח משלים לביטוח אש מורחב. הביטוח נועד לכסות נזק תוצאתי הנגרם בעקבות נזק ישיר לרכוש (פיצוי בעבור הכנסה עתידית אשר העסק יפסיד כתוצאה מהנזק). הביטוח מחולק לשלושה מחזורים של העסק:

1.      הוצאות שהמבוטח יפסיק להוציא במקרה של נזק.

2.      הוצאות שהמבוטח ימשיך להוציא במקרה של נזק.

3.       רווח (לפני מס).

·   ביטוח רכוש בהעברה: הובלת רכוש היא חלק בלתי נפרד מהפעילות של הגופים המסחריים והיצרניים. ביטוח רכוש בהעברה נועד לכסות נזקים לסחורות בזמן ההובלה. כיוון  שבעת הובלת הסחורה ישנן סכנות רבות, כגון: אש, ברק, התפוצצות, התנגשות או התהפכות של הרכב המוביל. הביטוח ניתן לרכישה נפרדת או עם ביטוח אש מורחב.

·   ביטוח כספים:  הביטוח מכסה אובדן או נזק לכספי העסק בשני מקרים:

1.      כספים בהעברה- כספים המועברים ישירות לצורכי העסק, בשעות העבודה.

2.      כספים בכספת- כספים הנמצאים במתחם העסק בתוף כספת נעולה או בחדר ביטחון נעול.

ביטוח כספים הינו כיסוי מיוחד לכל כספי העסק שאינם נכללים בביטוח תכולה. כאשר "כספים" הכוונה למזומנים, המחאות, שטרות, מטבעות, שוברי תשלום של כרטיס אשראי, שטרי חוב, המחאות דואר, בולי דואר, ניירות ערך, אגרות סחירות.

·    ביטוח שבר מכני: הביטוח נועד לבטח נזקים במקרה של שבר מכני הנגרם לציוד מתאונה, או מהפעלת ציוד ומכונות בעסקים, הביטוח כולל אפשרות לכיסוי נזק תוצאתי (אובדן רווחים). הביטוח הינו ביטוח משלים לביטוח רכוש כללי, ומכסה במקרה הצורך נזק שנובע מקלקול. ניתן לבצע את הביטוח כפרק בפוליסת "הכל בה לעסק" או לקבל כיסוי בפוליסה עצמאית.

·    ביטוח מקיף לרכב: ביטוח מקיף לרכב הוא סוג של ביטוח רכוש, המכסה נזקי רכוש לרכבו של המבוטח (או לצד השלישי) כתוצאה מהתהפכות, אש, ברק, התפוצצות, התנגשות, שיטפון, סערה ומעשה זדון (כל עוד ומעשה הזדון לא נעשה בידי המבוטח או מטעמו). אין חובה לבצע ביטוח מקיף לרכב, אך במידה וערך הרכב יקר, חשוב לעשות ביטוח המפצה את בעליו במידה ויהיה לרכב נזק או ייגנב.

מספר תנאים בעת רכישת הביטוח

לביטוח רכוש ישנם "תנאים מקדימים" עליהם מבוסס הביטוח. חשוב להתעמק בתנאים מאחר ואם יימצא שאחד מהתנאים פגום- המבוטח לא יקבל פיצויים במקרה הצורך, ואף חברת הביטוח יכולה לדחות את התביעה ולשלול את הכיסוי לחלוטין.

 1. חשוב להגדיר את הרכוש של המבוטח במפורשות, על מנת להימנע מהטעיית חברת הביטוח אשר יכולה לדחות את התביעה (למשל: מבוטח שמגדיר "מועדון הימורים" כ"מסעדה" וחברת הביטוח מגלה זאת, עלול לקבל שלילת כיסוי ביטוחי במקרה של נזק לרכוש). 
 2. חוזה ביטוח הוא חוזה אישי ואינו ניתן להעברה אוטומטית כאשר הרכוש נמכר, חשוב לעדכן את חברת הביטוח במקרה של שינוי.
 3. ישנה חשיבות לדייק בביצוע ההגנות הרשומות בביטוח. במידה וקיימת הגנה מסוימת בביטוח אשר היתה רלוונטית ולא בוצעה בעת שאירע נזק, הזכות לפיצויים תישלל מהמבוטח.
 4. ישנה חשיבות בדיוק סכומי הביטוח. שכן, באם מדובר על סכום גבוה מהשווי האמיתי של הרכוש, המבוטח לא יקבל סכום זה. וסכום ביטוח נמוך מדי עלול להוביל לביטוח חסר.
 5. ישנה חשיבות רבה במסירת מידע מדויק הקשור לעבר ביטוחי. העלמת מידע (כגון: סירוב חברת ביטוח לבטח רכוש של המבוטח) יכולה לגרום לשלילת הזכות לקבל פיצוי במקרה של נזק.


 

שמאי רכוש

שמאי רכוש מעריך כספית את הרכוש ואת הנזקים שנגרמו לרכוש. בנוסף, השמאי עורך "סקר הגנות" שנועד עבור חברת הביטוח. לסקר ההגנות שתי מטרות עיקריות: 

 1. תיעוד המצב הקיים של הרכוש, כגון: תיאור המבנה, המיקום, אופי תכולת המבנה ועוד.
 2. תיעוד רמות הסיכון לנזקים שעלולים להיגרם לרכוש, כגון: פריצה, השחתה, שריפה, פיצוץ ועוד.

שמאי הרכוש מהווה חלק בלתי נפרד מצורת העבודה של גורמי הביטוח, ולכן יש חשיבות גדולה לאופן בו הוא פועל. הבעיה בבחירת שמאי הרכוש היא שאין  גוף המפקח על עבודתו (לעומת שמאי מקרקעין ושמאי רכב), כיוון שעל פי החוק שמאי הרכוש אינו זקוק להסמכה. החשיבות של עבודת שמאי הרכוש רבה, ולכן כדאי לדעת איך לבחור שמאי אמין ומקצועי.

מספר המלצות בעת בחירת שמאי רכוש:

 1. חשוב לבחור שמאי החבר באיגוד השמאים (הגוף היחיד המפקח על פעילות השמאים), חברות השמאי באיגוד מראה על מקצועיות ונכונות לעבודה תחת מסגרת מפקחת.
 2. חשוב לבחור את השמאי, ולא לתת לחברת הביטוח לבחור שמאי מטעמה.
 3. חשוב לברר את ההתמחות של השמאי, הניסיון המקצועי וההכשרות שקיבל בתחום.
 4. חשוב לבחור שמאי שיש לו המלצות.
 5. חשוב לקבל בסוף הבדיקה של השמאי דוח מקצועי ומפורט, והסבר על כל סעיף שנמצא בדו"ח. בחוות הדעת צריכים להופיע תיאור מפורט של הנכס, זכויות הבנייה על המקרקעין והזכויות המשפטיות העומדות לרשות המבוטח.
 
אופנה / ביגוד
אינטרנט / מחשב
אירועים בידור שמחות
אמנות
ביטוח
ביטחון
בית ובניין
בית ועיצוב
בית ותחזוקה
בעלי חיים
בריאות ורפואה
גינה / חצר
העצמה,טיפול,רוחניות
הריון
חוק ומשפט
חשבונות ומס
יהדות/קבלה
יופי וטיפוח
ייבוא וייצוא
כלי רכב ותחבורה
כספים ופיננסים
מדיה, שמע וצילום
מוסיקה
מסעדות,קפה,קונדטוריות
משפחה וזוגיות
נדל"ן
ניקיון וסדר
עבודה וקריירה
פרסום, שיווק ועיצוב
שרותי משרד
תזונה וכושר גופני
תינוקות,ילדים ונוער
תיירות ונופש
 
שלח לחבר | הדפס | הוסף למועדפים | מפת אתר |

DIGIT - בניית אתרים

                                                                                                              הפוך לעמוד הבית